Communicatie in crisistijden…

‘Lopen de gemoederen thuis wat hoger op nu jullie 24/7 thuiswerken?’

‘Frustreer je je in je zoon/dochter die nog meer aan de Ipad gekluisterd zit?’

Discussieer je wie nu een call mag doen en wie de kinderen bezig houdt?

‘Komt jouw werknemer steeds te laat op de virtuele meetings?’

 

Dit zijn allemaal realistische situaties (Yep, allemaal meegemaakt 🙄) waar we in de Corona tijden mee te maken krijgen. En de ene persoon kan er al wat beter mee om dan de andere maar feit is dat wanneer men niet over deze frustraties gaat communiceren en ze dus opkropt, ergens het emmertje zal overlopen en er harde woorden vallen.

Bij mij is de plomb ook gesprongen vorige week..

In dat geval kan ‘verbindende communicatie’ een reddingsboei zijn om conflicten te vermijden en sneller tot een oplossing te komen.

‘Verbindend communiceren’ is immers een krachtige techniek om op een efficiënte en respectvolle manier een boodschap over te brengen.

Het is gebaseerd op het concept van geweldloze communicatie van Dr. Marshall Rosenberg

De intentie van verbindende communicatie is, een relatie op te bouwen – of te behouden- waarbij er wederzijds respect is. De aandacht is hierbij gericht op behoeften en waarden van de betrokkenen. De aandacht wisselt van het oprecht uitspreken van de eigen behoeften, naar het empathisch luisteren naar gevoelens en behoeften van de ander.

 

Verbindende communicatie bestaat uit 4 bouwstenen:

  1. Waarnemen zonder oordeel

Wat neem je waar? Observeer wat er gebeurt en beschrijf de situatie zonder oordelen. Een waarneming is wat je met een videocamera kunt registreren. Zo ontstaat er ruimte voor de ander om zijn/haar kant van het verhaal te vertellen.

  1. Uiting geven aan je gevoelens

Wat doet de waarneming met je? Wat voel je? Soms denken mensen dat het onprofessioneel is om je gevoelens te tonen op de werkvloer. Bij botsingen en conflicten ervaren mensen echter meer verbondenheid als ze over hun gevoelens kunnen spreken.

  1. Communiceren van behoeften

Waar heb je behoefte aan? De kunst bij deze stap is om jouw behoefte te onderkennen en onder woorden te brengen.

  1. Doe een verzoek/wens

Wat is het wat je wilt? Formuleer een helder en haalbaar verzoek. Gebruik daarbij positieve woorden

 

 

 

Heel concreet kan dit het volgende betekenen:

  1. Deze morgen toen we beiden professioneel aan het bellen waar, begon de baby heel hard te wenen en moest ik mijn call onderbreken om de baby te sussen
  2. Ik werd daar erg boos van, voelde me heel onprofessioneel en werd er zelfs verdrietig van
  3. Professionaliteit is voor mij een heel belangrijke waarde en dit wil ik graag uitdragen naar mijn klanten
  4. Kunnen we afspreken dat we in de komende dagen/weken/maanden (???) onze agenda’s op elkaar afstemmen om zo gelijktijdige professionele calls te vermijden.

Het lijkt in het begin een beetje onnatuurlijk maar het is zoals leren rijden met de fiets. In het begin ben je heel hard bezig met de techniek maar eens je de techniek in de vingers hebt, ga je het echt verinnerlijken.

 

Wil je na het lezen van deze blog met mij aan de slag? Bel me op +32 477 87 34 86 of mail me via vanessa@humanatwork.be

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.