En doorduwen maar…

Het lijkt soms alsof we meer en meer weerstand opbouwen voor verandering doorheen de jaren of dat is toch soms mijn ervaring in de praktijk. Daartegen staat dat onze wereld steeds sneller en sneller verandert en we dus continu met verandering te maken hebben.

Velen komen dan met de vraag: Vanessa, hoe krijg ik deze mensen snel uit hun weerstand zodat we verder kunnen.

Kan jij een training geven hier rond?

Ja dat kan ik maar weerstand neem je niet weg door een training alleen. Weerstand wegnemen vraagt een verandering van cultuur en daar komt heel wat meer bij kijken

 

Ik deel graag wat tips uit mijn HR- en coaching ervaring hierrond:

 

  1. Hoe ga je in eerste instantie zelf om met verandering?

We zijn dit jaar waarschijnlijk weer met heel wat goede voornemens begonnen: een nieuw dieet, meer me-time, definitely meer sporten dit jaar….

Hoeveel van deze goede voornemens staan na een maand nog steeds rechtop?

Om anderen te veranderen moet je eerst zelf je gedrag wijzigen. Op die manier geef je het goede voorbeeld en creëer je een veilige omgeving voor anderen om hun gedrag te wijzigen.

 

  1. Wees eerlijk!

‘Wees blij dat je nog een job hebt’ (echt gehoord !) vermijd je beter.

Zorg er in eerste instantie voor dat mensen begrijpen waarom de verandering noodzakelijk was. Dit zal de enige manier zijn om mensen door de niet vermijden chaos en valkuilen te leiden. Maak de ‘Why’ voor iedereen heel duidelijk!

 

  1. Laat mensen voelen wat positief kan zijn aan verandering

We proberen mensen steeds vanuit het rationele te overtuigen terwijl gedrag wordt geregeld door het limbische brein (waar motivatie, emotie en genot zich bevindt). Door veel te lezen, een training te geven en door dingen te ‘kennen’, verander je geen gedrag. Mensen moeten ‘voelen’ (ervaren) wat de verandering teweeg brengt en er in oefenen. Op dat moment zullen er nieuwe connecties ontstaan in het brein en nieuw gedrag worden geïnstalleerd.

 

  1. Als we het dan hebben over het vormen van nieuwe connecties in ons brein, blijkt uit onderzoek dat we ongeveer een 8tal weken nodig hebben om nieuw gedrag te installeren.

Hou dus zeker vol en probeer mensen niet te duwen door de veranderingscurve (Kubler-Ross). Stel je voor dat een hele organisatie nieuw gedrag moet gaan stellen, dan begrijp je wel dat dit een hele tijd duurt!

 

  1. Nieuw gedrag moet dus een gewoonte worden en volgens Duhigg bestaat een gewoonte uit 3 componenten: een trigger, de gewoonte zelf en de beloning.

Voorbeeld: Iemand vraagt je hulp (trigger), jij zegt ja, geen probleem (gewoonte) en de andere persoon is blij (beloning)

Als je dus iets aan de gewoonte (oud gedrag) wil veranderen, dan moet je iets met deze formule doen.

Volgens Duhigg gaat het erom dat je begin en einde blijft houden. In dit geval blijft de trigger (iemand vraagt je hulp) en ik blijf ervoor zorgen dat de andere persoon blij is door hem door te verwijzen naar iemand die hem beter kan helpen (nieuwe routine).

 

  1. Breek de verandering op in kleine stappen en vier elke succesvolle stap in dit proces.

Dit geeft de medewerkers meer zelfvertrouwen en op die manier zullen ze verdere stappen zetten. Als het doel te ver ligt, gaat ons lichaam in weerstand komen omdat ons lichaam gemaakt is om in balans te blijven.

7. Zorg ervoor dat je leiders de verandering sponsoren en de verandering ook uitdragen

 

Zijn deze bovenstaande punten nu een garantie op succes tot verandering?

Gedrag veranderen is een heel complex gegeven en wat voor de éne persoon werkt, werkt niet altijd voor de andere. Met bovenstaande zaken kan je zeker al wat in beweging brengen en met wat doorzettingsvermogen en geduld brengt je dat al een heel eind.

 

Wil je na het lezen van deze blog met mij aan de slag? Bel me op +32 477 87 34 86 of mail me via vanessa@humanatwork.be

 

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.